ВРЕМЕВА ЛИНИЯ

"Нашите местни и международни клиенти
могат да разкажат повече за нас и за това кои сме.
Те със сигурност ни познават по-добре..."

3 КАРИЕРИ. ЕДНА ФАБРИКА.


ЙОТОВ СТОУН ЕАД

В деня, в който се навършиха 70 години от обявяването на Мездра за град – 26 август,една от водещите компании у нас за добив и обработка на скалнооблицовъчни материали – „Йотов Стоун“ ЕАД, получи сертификат за инвестиция с общинско значение клас B. Сертификатът е издаден от кмета Иван Аспарухов и решение на Общинският съвет – Мездра, за инвестиционен проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун” ЕАД“, който се реализира в административните граници на общината.


Търговският директор на компанията Весела Петрова,

поздрави Община Мездра, че стимулира развитието на малкия и средния бизнес. „Освен всичко останало, този сертификат е и морална подкрепа за нашата фирма за всички инвестиции, които предприемаме“, заяви Петрова. Тя допълни, че благодарение на новите производствени мощности, които се инсталират в момента, „Йотов Стоун“ ще се превърне в една от най-модерните фабрики в бранша не само в България, но и на Балканския полуостров. Защото високотехнологичните машини,оборудване и съоръжения, закупени по проекта, от една страна, са енергоефективни и екологично чисти, а от друга – значително ще облекчат физическия труд на работниците, тъй като производственият процес ще бъде автоматизиран почти напълно.

Планираният размер на инвестицията за изпълнението на проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун” ЕАД“, на първи етап, е около 5 млн. лв., а на втори етап – още 2,5 млн. лв. Предвижда се да бъдат разширени съществуващите производствени халета и инсталирани нови мощности – автоматизирани поточни линии за производство на плочи и за полиране на слабове, два гатера за бичене на блокове, както и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез реализирането на проекта ще бъдат разкрити 15 нови работни места, а производственият капацитет на фирмата се очаква да се увеличи два пъти и половина.