КАРИЕРИТЕ


КАРИЕРАТА НА ПЕРЛАТО ДИ МАРЕ
БЕЛОГРАДЧИК, БЪЛГАРИЯ

„Кариерата за нашето Перлато се намира в Северозападна България, между Балканския хребет и р. Дунав, и попада в границите на одобрения от ЮНЕСКО стремящ се проект за геопарк Белоградчишки Скали. В този уникален район се намират всякакви видове магматични, вулканични, седиментни и метаморфни скали от Неопротерозойската ера до Ледниковия период“.

„Пъстрите скали са от различни епохи и видове, и основата на района е от пред Мезозойската ера. Юрските утайки, които припокриват трансгресивно Триасните карбонати са пясъчници и чакълни образувания от Средна Юра. Те са покрити с пясъчници, мергел, варовита глина, и различни варовици включително перлато и травертин“.

МГУ, МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

НАШИТЕ СОНДАЖНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ПО КАРИЕРАТА

трябва да се управляват и да се оптимизират до най-малките детайли, тъй като те съществено се отразяват на нашата производителност надолу по веригата, включително товарно-разтоварните дейности. Нашият добив и отношението между различните качества са прецизирани по разписание и отчетно описани. Всички дейности в кариерата са внимателно изпълнени в тясно сътрудничество със съоръженията в нашата фабрика в зависимост от индивидуалните изисквания на клиентите и пазарните тенденции.