ПЯСЪЧНИК

БЛОКОВЕ - СЛАБОВЕ - РЯЗАНО ПОД РАЗМЕР

Всички пясъчници са съставени от същите общи минерали. Тези минерали правят структурните компоненти на пясъчниците - кварц, фелдшпат и литични фрагменти, интерстициални празнини, както и други минерални жили.

ПОВЕЧЕ ОТ ГАЛЕНЕ НА ОКОТО

ЙОТОВ СТОУН

е в процедура за получаване на концесия на кариера за български пясъчник с по-тъмно бежов, почти тютюнев цвят.
Пясъчникът притежава страхотна здравина и якост под най-различни, сурови, климатични условия. Кариерата
се намира на 35 км от нашето индустриално предприятие в Мездра.

Пясъчникът е нова категория естествен камък за фирмата. Наситена текстура от по-тъмно бежов цвят, почти тютюнев, покрива цялата повърхност. Нашият пясъчник притежава уникални мразоустойчиви показатели, както и ниска абсорбация на вода. Идеален материал за стени, масивни огради, паваж, подови настилки, облицовки и всякакви други екстериорни и интериорни архитектурни решения.

sandstone-small

Канава от тъмно бежово и зелено – почти тютюнев цвят
обрисува тази повърхност. Естествен камък от изкючителнa
здравина, якост и издрълживост. Нашия пясъчник притежава
и изключителни показатели по мразоустойчивост,
и ниска водопропускливост.

КЪДЕ СЕ НАМИРА КАРИЕРАТА ЗА ПЯСЪЧНИК?

„В продължение на 120 км от столицата София, през Искърския каньон, човек може да засвидетелства цялата история на Фанерозойската епоха на земята. В град Мездра, иридиевият слой на границата Креда-Терциер е формирана от сблъсъка на метеорита Чиксулуб със Земята, метеоритът, който е унищожил динозаврите“.

МГУ, МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПЯСЪЧНИК КАРИЕРА, БЕШОВИЦА
МЕЗДРА, БЪЛГАРИЯ