КАРИЕРИТЕ


КАРИЕРА РАВНИЩЕ 2 - ВРАЧАНСКИ ВАРОВИК
МЕЗДРА, БЪЛГАРИЯ

„Отливът на софийското езеро на север е главната причина за образуването на изключителния Искърски каньон. Уникалните образувания и залежи се намират в границите на първия проект за Геопарк под егидата на ЮНЕСКО в България. В продължение на 120 км от столицата София, през Искърския каньон, човек може да засвидетелства цялата история на Фанерозойската епоха на земята“.

„В град Мездра, иридиевият слой на границата Креда-Терциер е формирана от сблъсъка на метеорита Чиксулуб със Земята, метеоритът, който е унищожил динозаврите. В Мездра съществуват забележителни разкрития на варовици, и на места може да се засвидетелстват климатичните цикли на Миланкович, които отразяват цикличните климатични промени през епохата Палеоцен.“

МГУ, МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

НАШИТЕ СОНДАЖНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ПО КАРИЕРАТА

трябва да се управляват и да се оптимизират до най-малките детайли, тъй като те съществено се отразяват на нашата производителност надолу по веригата, включително товарно-разтоварните дейности. Нашият добив и отношението между различните качества са прецизирани по разписание и отчетно описани. Всички дейности в кариерата са внимателно изпълнени в тясно сътрудничество със съоръженията в нашата фабрика в зависимост от индивидуалните изисквания на клиентите и пазарните тенденции.