РАЗГЛЕДАЙ НАШИТЕ УЧАСТИЯ
В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ


Тази година участвахме в стажанстката програма на СУ Иван Вазов Мездра.

Инициативите бяха – Мениджър за един ден и производствена практика за ученици от 10-ти и 12-ти клас, които прекараха по две работни седмици при нас.

ВЕРОНА 2019

ВСЯКА ГОДИНА

участваме в световни изложения и панаири. И никога не изпускаме изложението във Верона,
тъй като е главното събитие за естествен камък в Европа. Нашият успех се дължи основно
на новата ни търговска политика и новите ни маркетингови стратегии.

ВЕРОНА 2018

ВЕРОНА 2013

ВЕРОНА 2013

MARMOMAC

е най-важното изложение в света и обхваща цялата търговска и индустриална верига на този сектор – от кариерите до обработените продукти, технологиите, машините и инструментите.

Marmomac се е появява в следствие на един от най-важните райони в Италия за добив и обработка на естествен камък. Днес, това е главен международен център за всички участващи в сектора и е една платфрома, която събира бизнеса с професионалистите и постепенно се превръща в арена за иновации, квалификация и обучение.

ВЕРОНА 2012

ВЕРОНА 2011

ВЕРОНА 2010

ПОЗНАН 2010