Построяването на първото ни производствено хале от 1538 кв.м.