Закупуване и монтиране на нова поточна линия от Breton, Италия.