МРАМОР

БЛОКОВЕ - СЛАБОВЕ - ПЛОЧИ - РЯЗАНО ПОД РАЗМЕР

ПОВЕЧЕ ОТ ПОГАЛВАНЕ ПО ОКОТО

Мраморът е метаморфна скала, която се образува, когато
варовикът е подложен на топлината и налягането на
метаморфизма. Той е съставен предимно от минерала калцит
(CaCO3) и обикновено съдържа други минерали, като глинести
минерали, слюди, кварц, пирит, железни оксиди и графит. При
условията на метаморфизъм калцитът във варовика
рекристализира, за да образува скала, която представлява маса
от взаимосвързани калцитни кристали.

МРАМОР

Мраморът винаги е бил луксозен културен символ на архитектурнo облагородяване.
Екстравагантната му красота е трайна за всички поколения и винаги е бил любим материал на
множествео скулптори, архитекти и дизайнери. Мраморът има славно културно минало и със своя
блясък е бил използван за отличаване на някои от най-вдъхновяващите сгради в нашата история.

YOTOV LIGHT

ЙОТОВ СВЕТЛО

YOTOV DARK

ЙОТОВ ТЪМНО

YOTOV FUSION

ЙОТОВ FUSION

YOTOV KAVALA

ЙОТОВ КАВАЛА

От Тадж Махал в Индия до Партенона в Гърция

издръжливостта, дълготрайността, красотата и елегантността му гарантират, че той ще
преобрази обикновеното пространство в основен паметник за вековете.

„Всеки мраморен блок крие в себе си статуя и задачата на
скулптора, дизайнера и архитекта е да я открие.“