Luni – Vineri: 08:00 - 18:00 (UTC +02:00)

Politica pentru folosirea site-ului; Politica pentru protecţia datelor cu caracter personal; Politica referitoare la „cookie-urile“

I. Informaţii despre administratorul datelor cu caracter personal:

Administratorul website-ului care prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor: http://yotovstone.com/ este Yotov Stone EOOD cu sediul în oraşul Mezdra, str. „Rakovski“  nr. 8, nr. de înregistrare în scopuri de TVA: BG106509076.

II. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care sunt colectate şi prelucrate de către administratorul site-ului web:

· Când se trimite o interogare prin forma de contact a site-ului, utilizatorul va introduce următoarele date: numele, nr. de telefon, adresa de e-mail.

· De asemenea, site-ul web va colecta şi stoca informaţia prin intermediul cookie-urilor şi cu ajutorul altor tehnologii similare, conform politicii de cookie-ur.

III. Scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor:

· Ca să-i sprijinim pe utilizatorii site-ului, inclusiv dându-le răspunsuri la întrebările din interogările adresate de ei.

  •  Pentru îmbunătăţirea trăirilor acestora în timpul utilizării site-ului.


IV. Protejarea intereselor noastre legitime

Este posibil să existe şi cazuri în care noi vom folosi şi vom transmite informaţii ca să ne protejăm drepturile şi activitatea noastră comercială. Această informaţie poate fi:

· măsuri de protecţie a site-ului web şi a utilizatorilor acestuia - yotovstone.com, faţă de atacuri cibernetice;

· măsuri de prevenire şi detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaţii către autorităţile publice competente;

· măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Motivul principal pentru aceste tipuri de prelucrare a datelor este protejarea intereselor noastre legitime de a ne promova şi dezvolta activitatea comercială, cu condiţia ca noi garantăm că vom asigura echilibrul necesar şi în orice situaţie în care folosim informaţii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă şi luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

De asemenea, în anumite cazuri, ne întemeiem prelucrarea pe dispoziţii legale, cum ar fi obligaţia de a asigura paza bunurilor şi a valorilor prevăzută de legislaţia aplicabilă în această materie.

V. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor

Perioada pentru care pot fi stocate datele cu caracter personal este în funcţie de perioadele fiscale şi comerciale. După expirarea termenului respectiv, aceste date vor fi şterse, cu condiţia că deja nu sunt necesare pentru îndeplinirea/ finalizarea contractului sau noi deja nu avem interesul legitim să le păstrăm în continuare.


VI. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are drepturile enumerate mai jos, legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia care au fost puse la dispoziţia site-ului yotovstone.com:

· puteţi solicita confirmare că noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal;

· puteţi cere să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date;

· puteţi cere să vă furnizăm informaţii despre datele cu caracter personal de care dispunem noi, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transmitem în străinătate, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveţi, cum puteţi face o plângere, de unde am obţinut datele dvs., etc.

· corectarea datelor – ne puteţi cere să corectăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete;

· ştergerea datelor – utilizatorul poate solicita să-i fie şterse datele cu caracter personal numai în următoarele cazuri:

  • dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  • dacă va-ţi retras consimţământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământ); sau
  • dacă daţi curs unui drept legal de a vă opune; sau
  • dacă acestea au fost prelucrate ilegal; sau
  • ne revine o obligaţie legală în acest sens.

Noi nu avem obligaţia de a ne conforma solicitării dvs. de ştergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

  • pentru respectarea unei obligaţii legale; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau pretenţie în instanţă;

Pentru a-şi exercita drepturile, utilizatorul se poate adresa către yotovstone.com, folosind datele de contact  menţionate mai sus. Răspuns la toate solicitările valide, adresate către yotovstone.com, va fi transmis într-un termen de 30 de zile, cu excepţia cazurilor în care solicitarea este deosebit de complicată, sau dacă aţi adresat mai multe solicitări, şi atunci termenul maxim de răspuns va fi două luni.

· Portabilitatea datelor – utilizatorul ne poate cere să-i furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

  • prelucrarea se bazează pe consimţământul utilizatorului sau pe încheierea unui contract cu acesta;

şi

  • prelucrarea se face prin mijloace automate.

· Dreptul la opoziţie – utilizatorul se poate opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal ale acestuia;

Utilizatorul se poate opune oricând prelucrării datelor acestuia în scop de marketing direct, fără a fi nevoie de a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

· Plângeri – utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. În Bulgaria, această autoritate de supraveghere este:

Comisia de Protecţie a Datelor Personale, la adresa: Sofia 1592, b-dul. „Prof, Tsvetan Lazarov” nr. 2 (www.cpdp.bg).

În cazul în care doriţi să înaintaţi plângerea privind prelucrarea datelor dvs. personale prin intermediul nostru, puteţi face acest lucru la adresa de contact menţionată mai sus.


VII. Alte date ale utilizatorului pe care le colectăm când accesează site-ul nostru:

Când vizitaţi site-ul nostru web numai cu scopul informării – de exemplu: fără să aveţi înregistrare, atunci noi colectăm informaţii numai de la browserul dvs. Când vizitaţi site-ul nostru web, noi colectăm informaţia prezentată mai jos, de care avem nevoie ca să fim în stare din punct de vedere tehnic să vă prezentăm site-ul nostru web:

· data şi ora vizitei;

· cantitatea de date transmise, în baiţi;

· sursa vizitei;

· browserul folosit;

· sistemul operaţional;

· IP adresa.

 

 

VIII. Cookie-uri

Întrucât noi dorim ca fiecare vizită în site a utilizatorului să fie din ce în ce mai bună şi acesta să aibă posibilitatea să beneficieze de anumite funcţii, folosim aşa numitele „cookie-uri“ la diferitele web pagini. Acestea reprezintă fişiere nu prea mari care sunt stocate pe hard discul dvs. pentru menţinerea anumitor setări pentru datele necesare comunicării cu sistemul nostru prin browser-ul dvs. Unele dintre aceste „cookie-uri“ se şterg de pe browser după finalizarea sesiunii, adică, după ce vă închideţi browserul (aşa numitele „cookie-uri de sesiune“). Însă alte „cookie-uri“ rămân în browser-ul dvs., oferind posibilitatea ca noi - yotovstone.com, dar şi partenerii noştri („cookie-uri ale unor terţe părţi), să recunoaştem browser-ul dvs. la următoarea vizită în site („cookie-uri constante”). Dacă sunt setate  „cookie-uri“, acestea vor colecta şi vor prelucra informaţii specifice ale utilizatorului, cum ar fi de exemplu date despre browserul acestuia, locaţia, valorile IP adreselor conform cerinţelor individuale. „Cookie-urile“ constante se şterg automat după o anumită perioadă de timp care variază în funcţie de tipul „cookie-ului“.

În unele cazuri, „cookie-urile“ se folosesc pentru simplificarea procesului pentru efectuarea comenzilor, menţinând setările (de exemplu – se păstrează conţinutul coşului virtual de cumpărături pentru vizita ulterioară în site).

Lucrăm împreună cu parteneri din domeniul reclamei care ne ajută să ne facem site-ul mai interesant pentru dvs. În acest scop, „cookie-urile“ companiilor partenere de asemenea se păstrează pe hard discul dvs. şi vă vor fi de folos când vizitaţi site-ul nostru („cookie-uri“ ale unor terţe părţi). Veţi fi informaţi separat şi individual despre folosirea acestui tip de „cookie-uri“ şi despre aria informaţiei colectate pentru fiecare caz în parte, precum este prevăzut în următoarele titluri ale prezentului text.

Trebuie să luaţi în vedere faptul că vă puteţi ajusta browserul astfel, încât să fiţi informaţi despre setarea „cookie-urilor“ şi să vă luaţi hotărârea pentru fiecare caz în parte dacă doriţi să le acceptaţi sau să deconectaţi acceptarea acestora în anumite cazuri, sau în general nu veţi accepta „cookie-uri“. Fiecare browser se deosebeşte prin modalitatea în care gestionează setările pentru „cookie-urile“. Toate aceste funcţii sunt descrise în meniul de ajutor al oricărui browser, fiind explicat şi modul în care puteţi modifica setările „cookie-urilor“. Informaţii mai amănunţite pe acest subiect puteţi găsi la:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Vă rugăm să luaţi în vedere faptul că funcţionalitatea site-ului nostru web poate fi limitată dacă nu acceptaţi anumite „cookie-uri“.


IX. Folosirea reţelelor sociale

1. Facebook

În website-ul nostru folosim aşa numitele plugin-uri sociale de la reţeaua socială Facebook, care este gestionată de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA ("Facebook"). Plugin-urile sunt marcate cu logoul Facebook sau cu textele „Plugin de Social Media al Facebook“ sau „Facebook – plugin social“. Puteţi consulta plugin-urile de la Facebook şi cum arată, dacă accesaţi adresa: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Dacă nu doriţi ca Facebook să facă o legătură între datele colectate pentru website-ul nostru cu profilul dumneavoastră, trebuie să ieşiţi de pe pagina noastră pe reţeaua socială, înainte să vizitaţi site-ul nostru. De asemenea, puteţi interzice total încărcarea plugin-urilor pe Facebook, prin folosirea programelor de ajutor pentru browser-ul dvs., precum de exemplu prin blocker-ul "NoScript" (http://noscript.net/)

Facebook Inc., bazată în Statele Unite, este certificată conform convenţiei americano-europene pentru protecţia datelor cu caracter personal "Privacy Shield", care garantează respectarea nivelului de protecţie al datelor aplicabil în UE.

Scopul şi aria colectării datelor, precum şi prelucrarea şi folosirea în continuare a datelor de către Facebook, precum şi privind drepturile dvs. legate de acest fapt şi de posibilităţile să faceţi setări noi care să vă protejeze informaţia personală, puteţi găsi pe pagina cu instrucţiuni despre protecţia datelor cu caracter personal pe Facebook, accesând adresa: http://www.facebook.com/policy.php


2. Google

Site-ul nostru web foloseşte aşa numitele plugin-uri de la reţeaua socială Google+, gestionată de către Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Plugin-urile pot fi identificate de exemplu prin butonul cu inscripţia "+1" pe un fond alb sau colorat. Puteţi consulta plugin-urile de la Google şi cum arată, dacă accesaţi adresa: https://developers.google.com/+/plugins

Dacă nu doriţi Google să colecteze informaţii prin site-ul nostru, direct, prin profilul dvs. de utilizator pe Google+, trebuie să ieşiţi de pe pagina noastră pe Google+, înainte să vizitaţi site-ul nostru.

Puteţi de asemenea să preveniţi încărcarea plugin-urilor Google+ , şi astfel, veţi bloca şi procedurile pentru prelucrarea datelor, descrise mai sus, dacă vă instalaţi plugin-uri pentru browser cu blocher-ul "NoScript" (http://noscript.net/)

Google LLC, bazată în Statele Unite, este certificată conform convenţiei americano-europene pentru protecţia datelor cu caracter personal "Privacy Shield", şi garantează respectarea nivelului de protecţie al datelor aplicabil în UE.

Scopul şi aria colectării datelor, precum şi prelucrarea şi folosirea în continuare a datelor de către Google, precum şi privind drepturile dvs. legate de acest fapt şi de posibilităţile să faceţi setări noi care să vă protejeze informaţia confidenţială, puteţi găsi pe pagina cu informaţii despre protecţia datelor cu caracter personal pe Google, accesând adresa: www.google.com/policies/privacy


3. Linkedin

Site-ul nostru web foloseşte aşa numitele plugin-uri de la reţeaua socială Linkedin, gestionată de către LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court Mountain View, CA, SUA (Linkedin). Plugin-urile pot fi identificate de exemplu prin butonul cu inscripţia "in". Puteţi consulta plugin-urile de la Google şi cum arată, dacă accesaţi adresa: https://developer.linkedin.com/plugins#

Dacă nu doriţi ca Linkedin să colecteze informaţii prin site-ul nostru, direct, prin profilul dvs. de utilizator pe Linkedin, trebuie să ieşiţi de pe pagina noastră pe Linkedin, înainte să vizitaţi site-ul nostru.

Puteţi de asemenea să preveniţi încărcarea plugin-urilor Linkedin, şi astfel veţi bloca şi procedurile pentru prelucrarea datelor, descrise mai sus, dacă vă instalaţi plugin-uri pentru browser cu blocher-ul "NoScript" (http://noscript.net/)

LinkedIn Corp, bazată în Statele Unite, este certificată conform convenţiei americano-europene pentru protecţia datelor cu caracter personal "Privacy Shield", şi garantează respectarea nivelului de protecţie al datelor aplicabil în UE.

Scopul şi aria colectării datelor, precum şi prelucrarea şi folosirea în continuare a datelor de către Linkedin, precum şi privind drepturile dvs. legate de acest fapt şi de posibilităţile să faceţi setări noi care să vă protejeze informaţia confidenţială, puteţi găsi pe pagina cu informaţii despre protecţia datelor cu caracter personal pe Linkedin, accesând adresa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

4. Twitter

Site-ul nostru web foloseşte aşa numitele plugin-uri ale serviciului de bloguri mici Twitter, gestionată de către Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA ("Twitter"). Plugin-urile sunt marcate cu logoul Twitter, reprezentând o pasăre albastră "pasărea Twitter". Puteţi consulta plugin-urile de la Twitter şi cum arată, dacă accesaţi adresa: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Puteţi să preveniţi încărcarea plugin-urilor Twitter, şi astfel, veţi bloca şi procedurile pentru prelucrarea datelor, descrise mai sus, dacă vă instalaţi plugin-uri pentru browser cu blocher-ul "NoScript" (http://noscript.net/)

Twitter Inc., bazată în Statele Unite, este certificată conform convenţiei americano-europene pentru protecţia datelor cu caracter personal "Privacy Shield", şi garantează respectarea nivelului de protecţie al datelor, aplicabil în UE.

Scopul şi aria colectării datelor, precum şi prelucrarea şi folosirea în continuare a datelor de către Twitter, precum şi privind drepturile dvs. legate de acest fapt şi de posibilităţile să faceţi setări noi care să vă protejeze informaţia confidenţială, puteţi găsi pe pagina cu informaţii despre protecţia datelor cu caracter personal pe Twitter, accesând adresa: https://twitter.com/privacy.


XIII. Marketing online

Urmărirea performanţelor din Google AdWords

Acest site web foloseşte programul pentru reclame online "Google AdWords" şi pentru urmărirea performanţelor în Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Folosim programul Google Adwords ca să atragem atenţia utilizatorilor către ofertele noastre atractive, cu ajutorul unor materiale de reclamă (aşa numitele Google Adwords) pe site-uri web externe. Astfel, în baza informaţiei despre campaniile publicitare, putem afla cât de reuşite sunt măsurile individuale de reclamă. Pe noi ne interesează dacă reclamele noastre corespund intereselor dvs. Ne-am propus ca scop să ne facem site-ul mai interesant pentru dvs. şi să efectuăm o calculare mai exactă a cheltuielilor de reclamă.

"Cookie-ul" pentru urmărirea performanţelor este setat în browserul utilizatorului, şi dacă faceţi un click pe o reclamă de la AdWords, furnizată de Google, această operaţiune se va realiza. "Cookie-urile" reprezintă fişiere nu prea mari care sunt stocate pe hard discul dvs. pentru menţinerea anumitor setări. Aceste "cookie-uri" de obicei îşi pierd valabilitatea după un termen de 30 de zile şi nu se folosesc pentru identificare a persoanei. Dacă utilizatorul vizitează o anumită pagină din acest web site, şi dacă "cookie-ul" încă nu a expirat, Google şi noi vom avea posibilitatea să recunoaştem că utilizatorul a dat un click pe reclamă şi a fost orientat către această pagină. Fiecare client al Google AdWords primeşte un "cookie-u" personalizat. Astfel, "cookie-urile" nu pot fi urmărite prin website-ul clienţilor AdWords. Informaţia colectată de către aceste "cookie-uri", foloseşte la asigurarea unor date statistice sintetizate privind performanţele de la AdWords, în baza urmăririi performanţelor celor ce au accesat programul. Obţinem şi informaţii despre numărul total al utilizatorilor care au apăsat şi au deschis reclama, fiind apoi trimişi către pagina cu marcheri de urmărire a performanţelor. Nu primim informaţii care să ne permită să identificăm persona însăşi a utilizatorului. Dacă nu doriţi să accesaţi programul de urmărire a performanţelor, puteţi refuza folosirea programului, prin dezactivarea "cookie-urilor"de urmărire a performanţelor pe  Google, prin browserul dvs. internet, prin setările utilizatorului. În acest caz, nu veţi fi incluşi în datele statistice referitoare la urmărirea performanţelor. Folosim Google Adwords în conformitate cu prevederile art. 6, § 1 din GDPR.

Google LLC, bazată în Statele Unite, este certificată conform convenţiei americano-europene pentru protecţia datelor cu caracter personal "Privacy Shield", şi garantează respectarea nivelului de protecţie al datelor, aplicabil în UE.

Pentru mai multă informaţie despre regulile privind confidenţialitatea pe Google, accesaţi site-ul: https://privacy.google.com/intl/bg/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Puteţi dezactiva definitiv "cookie-urile"de reclamă dacă le blocaţi prin setarea sofware-lui browserului sau dacă vă descărcaţi şi instalaţi plugin-ul pentru browser, accesând site-ul: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Vă rugăm să reţineţi că anumite funcţii ale acestui site web nu pot fi folosite, sau folosirea lor va fi limitată, dacă aţi dezactivat funcţia de folosire a "cookie-urilor".


XIV. Serviciul pentru web analiză

Google (Universal) Analytics

Acest website foloseşte Google Analytics – un serviciu destinat analizei, este al Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Google Analytics foloseşte aşa numitele „cookie-uri“ – fişiere cu text care sunt stocate pe calculatorul dvs. şi care oferă posibilitatea să fie analizat modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informaţia generată de aceste „cookie-uri“ pentru folosirea site-ului web (inclusiv adresa IP prescurtată), de obicei se transmite către serverul Google din SUA şi se păstrează acolo.

Acest site web foloseşte Google Analaiză cu extinderea "_anonymizeIp ()", ceea ce asigură anonimitatea adresei IP, prin prescurtarea acesteia şi exclude contactul personal direct. Numai prin excepţie, varianta completă a adresei IP poate fi transmisă către un server al Google din SUA, şi va fi prescurtată acolo. În aceste cazuri mai specifice, prelucrarea se va realiza în conformitate cu art. 6, § 1, pct. „е”din GDPR, în baza interesului nostru legitim faţă de analiza statistică a comportamentului utilizatorilor, pentru scopurile de marketing şi optimizării activităţii.

În numele nostru, Google va folosi această informaţie pentru evaluarea utilizării site-ului, în vederea întocmirii unor raporturi pentru activitatea site-ului web, şi pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea internetului şi site-urilor web. IP adresa transmisă de către browserul dvs. în contextul serviciului Google Analiză, nu se uneşte cu alte date pe Google.

Puteţi refuza să folosiţi „cookie-uri“, dacă selectaţi setările potrivite din browserul dvs. Trebuie însă remarcat şi faptul că în acest caz, s-ar putea să nu reuşiţi să folosiţi capacitatea completă a funcţiilor acestui site web. Puteţi de asemenea să preveniţi transmiterea către Google a datelor generate cu ajutorul „cookie-urilor“, legate de folosirea din partea dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google. Lucrul acesta se poate realiza dacă vă descărcaţi şi instalaţi pe browser plugin-urile, accesând site-ul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

Ca o modalitate alternativă de refuz, puteţi face un click pe adresa de mai jos ca să deconectaţi „cookie-urile“, ceea ce va bloca posibilitatea serviciului Google Analytics să colecteze în viitor informaţii despre acest web site.

Disable Google Analytics

Pentru mai multă informaţie privind modul în care Google Analytics administrează datele utilizatorului, accesaţi următoarea pagină web: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


XV. Retargeting-ul/ remarketingul


1. Google AdWords Remarketing

Site-ul nostru web foloseşte funcţiile remarketingului ale Google AdWords, ceea ce ne ajută la reclama web site-ului nostru prin rezultatele căutării pe Google, precum şi prin site-urile unor terţe părţi. Furnizorul este Google LLC, 1600 Amfiteatru Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). În acest scop, Google transmite un „cookie-u“ în browserul dvs., care în mod automat creează un pseudonim ID al „cookie-ului“, pe baza paginilor vizitate de dvs., pentru a permite reclamele, în funcţie de interesele dvs., iar prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim să ne optimizăm activitatea de marketing pe site, conform prevederilor art. 6, § 1, pct.F) din GDPR.

Puteţi dezactiva definitiv "cookie-urile"de reclamă dacă le blocaţi prin setarea sofware-lui browserului. Vă puteţi descărca şi instala plugin-ul potrivit, pentru browser, accesând site-ul: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

O altă posibilitate de a vă conecta la Digital Advertising Alliance, veţi găsi la www.aboutads.info, ca să aflaţi cum să setaţi „cookie-urile“ şi să faceţi celelalte setări necesare. Şi la sfârşit, vă puteţi face setările browserului astfel, încât să fiţi informaţi despre setările „cookie-urilor“ şi să hotărâţi cu privire la fiecare caz în parte dacă doriţi să le acceptaţi sau în anumite cazuri să le respingeţi. Dar dacă nu acceptaţi „cookie-uri“, funcţionalitatea site-ului nostru web poate fi limitată.

Informaţii suplimentare privind regulilor pentru protecţia datelor legate de reclama şi Google,  puteţi găsi la adresa: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


XVII. Alte instrumente

1. Google reCAPTCHA

Pe acest site web folosim şi funcţia reCAPTCHA - Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Această funcţie se foloseşte în principal pentru delimitarea înregistrărilor – dacă o înregistrare este făcută de către o persoană fizică sau dacă este folosită incorect prelucrarea automată sau automatizată. Serviciul cuprinde transmiterea adresei IP, eventual şi a altor date cerute de Google pentru serviciul reCAPTCHA pe Google, şi se efectuează în conformitate cu art. 6, § 1, litera е) din GDPR, în temeiul interesului nostru legitim faţă de prevenirea abuzurilor şi spam-urilor.

Informaţii suplimentare despre Google reCAPTCHA şi declaraţia de confidenţialitate Google, puteţi găsi la adresa:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB


2. Hărţile Google

Site-ul nostru web foloseşte Google Maps (AP'I) ale Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Google Maps este un web serviciu pentru afişarea unor hărţi interactive (naţionale) , pentru vizualizarea unor informaţii geografice. Prin folosirea serviciului va fi vizualizată locaţia noastră şi ne veţi găsi mai uşor.

Dacă nu sunteţi de acord cu transmiterea datelor dvs. către Google, în vederea folosirii serviciului Google Maps, puteţi dezactiva complet serviciul web Google Maps, deconectând plugin-ul JavaScript din browserul dvs. În acest caz, Google Maps, precum şi funcţia de vizualizare a hărţilor din acest site, nu poate fi folosită.

Condiţiile generale ale Google pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/terms?hl=bg

Utilizatorul poate găsi condiţiile suplimentare de utilizare, la adresa: https://www.google.com/intl/bg-US/US/help/terms_maps.html

Puteţi găsi informaţii amănunţite privind protecţia datelor legate de folosirea serviciului Google Maps, pe site-ul web pe Google ("Declaraţie de confidenţialitate - Google") la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=bg


3. Google web fonturi

Acest site web foloseşte fonturi web furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Când chemaţi o pagină web, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în cache memoria browserului ca să vizualizeze corect textele şi caracterele grafice.

Ca să realizaţi acest lucru, browserul pe care îl folosiţi, trebuie să fie conectat la serverele Google. Astfel, Google va fi informat că site-ul nostru a fost accesat prin adresa dvs. IP. Google Web Fonts se foloseşte de asemenea şi pentru prezentarea atractivă a ofertelor noastre online, ceea ce este în interesul nostru legitim în sensul art. 6, § 1, litera e) din GDPR. Dacă browserul dvs. nu dispune de fonturi web, calculatorul dvs. va folosi fonturile disponibile.

Informaţii suplimentare despre Google Web Fonts, puteţi găsi la adresa: https://developers.google.com/fonts/faq şi în Declaraţia de confidenţialitate pe Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg