Швейцарска зидария "Класико" (4 компонентна)

Това е четирикомпонентна зидария с чукани ръбове и дебелина 22 см. Дължината е произволна и варира между 20 и 60 см, а височините на реда са 7,5, 15, 22,5 и 30 см.
Поставя се изключително лесно по познатите начини в строителството.
  • Тип: Classico (Чукани ръбове)
  • Размери (см): 20-60 х 7.5 х 22; 20-60 х 15 х 22; 20-60 х 22.5 х 22; 20-60 х 30 х 22
  • Височина на реда (см): 7.5 / 15 / 22.5 / 30
  • Дебелина (см): 22
  • Дължина (см): 20-60
  • Тегло (кг/м³): 2500
  • Съотношение: 7.5см-17%; 15см- 30%; 22.5см-23%; 30см-30%
  • Обработка: Split Face
  • Материал: Варовик
100%Удовлетвореност
Топ КачествоВаровик
Гаранцияза издръжливост