Художествена Академия, гр. София - Факултет по Приложни изкуства

Сградата на Художествената Академия се намира в гр. София. Йотов Стоун достави плочи Врачански варовик за реставрацията на фасадата.


Местоположение: гр. София
Материал: Враца Доро Топ
Продукти: Плочи под размер / фасада

Завършен през: Август 2013

Тип на проекта: Публична сграда