Театър на Шекспир

За реставрацията на прочутия Театър на Шекспир Йотов Стоун ЕООД достави Врачански варовик тип Тiger Stone - плочи, стъпала и парапети.

Завършен през: Февруари 2015