Реставрация на "Цар Освободител"

Йотов Стоун ЕООД произведе и достави балюстри от Врачански варовик за реставрацията на паметник "Цар Освободител".


Местоположение: гр. София, пл. Народно Събрание
Материал: Рая
Продукти: балюстри

Завършен през: Януари 2013

Тип на проекта: Обществен/Исторически паметник