Офис сграда в Швеция

Тази красива сграда разполага с търговски помещения на приземния етаж и с частни апартаменти. Намира се в Йонкьопинг, Швеция.
Повече от 2 200 кв.м. Врачански варовик от Йотов Стоун са предоставени за фасадата на сградата.


Местоположение: Швеция
Материал: Рая
Продукт: Плочи по фасадата

Завършен през: Април 2013

Тип на проекта: Административна сграда