Стенни и фасадни облицовки от естествен камък

Вглеждайки се във фасадите на старите класически сгради се откриват характеристиките на един компактен, хомогенен облицовъчен камък - Врачански варовик, впечатляващ с топлия си кремав цвят, устоим през времето на дъжд и мраз.