Швейцарска зидария "Фантастико" (4 компонентна)

Това е четирикомпонентна класическа зидария с рязани ръбчета и дебелина 22 см. Височината на реда e 7.5, 15, 22.5 и 30 см. Дължините варират от 20 до 60 см. Поставя се лесно, като се използват основните правила в строителството.

  • Тип: Фантастико (Рязани ръбове)
  • Размери (см): 20-60 х 7.5 х 22; 20-60 х 15 х 22; 20-60 х 22.5 х 22; 20-60 х 30 х 22
  • Височина на реда (см): 7.5 / 15 / 22.5 / 30
  • Дебелина (см): 22
  • Дължина (см): 20-60
  • Тегло (кг/м³): 2500
  • Съотношение: 7.5см-17%; 15см- 30%; 22.5см-23%; 30см-30%
  • Обработка: Split Face
  • Материал: Варовик
100%Удовлетвореност
Топ КачествоВаровик
Гаранцияза издръжливост