Зидария от врачански варовик "Класико" 15

Това е зидария с очукани ръбове и дебелина 22 см. Дължината е произволна, като варира между 20 и 60 см, а височината на реда е 15 см.
Поставя се изключително лесно по познатите начини в строителството. Може да се реди с фуга или без фуга.

  • Тип: Classico (Чукани ръбове)
  • Размери (см): 20-60 х 15 х 22
  • Височина на реда (см): 15
  • Дебелина (см): 22
  • Дължина (см): 20-60
  • Тегло (кг/м³): 2500
  • Обработка: Split Face
  • Материал: Варовик
100%Удовлетвореност
Топ КачествоВаровик
Гаранцияза издръжливост