Двукомпонентна швейцарска зидария "Класико"

Това е двукомпонентна зидария с чукани ръбове и дебелина 22 см. Дължината е произволна, а височините са реда 7,5 и 15 см.
Поставя се изключително лесно по познатите начини в строителството.
  • Тип: Classico (Чукани ръбове)
  • Размери (см): 20-60 х 7.5 х 22 ; 20-60 х 15 х 22
  • Височина на реда (см): 7.5 / 15
  • Дебелина (см): 22
  • Дължина (см): 20-60
  • Тегло (кг/м³): 2500
  • Съотношение: 7.5см-30%; 15см-70%
  • Обработка: Split Face
  • Материал: Варовик
100%Удовлетвореност
Топ КачествоВаровик
Гаранцияза издръжливост