Блокове

Йотов Стоун има собствена кариера за добив на Врачански варовик. В нея се използват иновативни методи за добив, извозване и обработка на врачанския варовик, така че камъкът да е винаги в безупречно състояние и качество. Фирмата предлага за продажба на своите клиенти, всички качества блокове на конкурентни цени.