Кариера Бешовица – в процес на проучване

Проучване за наличие на подземни богатсва ще се извършва през следващите 2 години в землището на с. Долна Бешовица. Официален старт на процеса даде решение №469 на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Мездренска фирма ще направи проучването за наличие на скално-облицовъчни материали в м. Бешовица. Теренът за изследване е с площ от 1 907 кв. м. При наличие на сив и жълт пясъчник под земните пластове, теренът ще бъде отдаден на концесия.

Йотов Стоун ЕООД ще следи проучването и при положителен резултат ще се кандидатира за концесия, тъй като това находище ще осигури изцяло нов продукт, който не се добива на друго място в България.

Дата: 14.02.2018 г.