Врачански камък от Йотов Стоун

Йотов Стоун е лидер в производството на продукти от Врачански варовик на Българския и Европейския пазар.
Ние доставяме нашите продукти на пазари като Англия, Германия, Швейцария, Полша, САЩ и други.
Врачанският варовик се добива в Мездренската синклина и е известен със своите качества и издръжливост при различни климатични условия.