ЙотовСтоун има на свое разположение една от най-големите кариери за Врачански варовик. В нея се използват доказани методи за добив, извозване и обработка на врачанския варовик, така че камъкът да е винаги в безупречно състояние и качество.