Врачански варовик

 

Врачански камък, врачански варовик

Варовик


Варовикът е седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могт да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик).


 

Варовикът се дели на няколко основни групи/разновидности:

  1. Обикновен варовик – използва се като строителен материал или за получаването на вар и цимент
  2. Черупчест варовик – в него се различават останки от черупки на различни животни. Заради красивия си външен вид се използва основно за облицовка на стени, фасади, чешми и др.
  3. Креда – този вид варовик е много мек и се използва основно за производството на тебешир.

 

 

Врачански варовик 

 

Врачанският варовик има уникални характеристики – той е изключително издръжлив, лесен за обработка и притежава рядко срещани естетически свойства. Камъкът има различен изглед в зависимост от ъгъла и дистанцията, от които се наблюдава.
Врачанският камък е хомогенен камък, оцветен в топли кремави нюанси и различни шарки и мотиви. Йотов Стоун е достигнал нивото на качествена обработка, така че да се открои или скрие специалното нюансиране на вените при Врачанския варовик. Издръжлив е на влиянието на времето и на практика неподатлив на дъжд, студ и лед. Този вид варовик е устойчив на удари и други физически въздействия, като в повечето случаи надминава останалите разновидности на варовика.
Тези свойства на врачанския варовик, заедно с ненадминатата му естетическа красота го правят изключително подходящ както за външна облицовки и декорации, така и за интериорна употреба.

Варовикът в строителството

 

Вглеждайки се във фасадите на старите класически сгради се откриват характеристиките на един компактен, хомогенен камък, впечатляващ с топлия си кремав цвят, устоим през времето на дъжд и мраз.
Врачанският варовик е едно изображение, излъчващо чувство на устойчивост, съчетано с пластичността на материала, добавящо неочакван тон на лекота.
Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали. Освен в естествен вид, варовика се използва за промишлено производство на негасена вар, въглероден диоксид, калцирана сода.

Популярни продукти от варовик

 

Сграда от Врачански варовик 1Сграда от Врачански варовик 2Сграда от Врачански варовик 3Сграда от Врачански варовик 4